De zuigende werking van drama's

In mijn voorbereiding onderzocht ik de drama-driehoek. De drama-driehoek is een model uit de Transactionele Analyse dat vertelt in welke rollen we als mensen kunnen vallen op het moment dat we in een drama of conflict belanden. De rollen hebben een uitlokkende werking op elkaar, en het is dan ook behoorlijk lastig om uit de drama-driehoek te komen als je er eenmaal in zit.
De drie rollen zijn:

  • De aanklager, die een boze houding, beschuldigende houding heeft, en niet geneigd is om relfectief te zijn naar zichzelf
  • Een slachtoffer, dat bedroefd is, en zichzelf hulpeloos houdt door zich wijs te maken dat hij het echt niet alleen kan
  • Een redder, die triomf voelt over zijn redding, en makkelijk in een adviserende, oplossende rol schiet. Hij neemt teveel verantwoordelijkheid en houdt daarmee het drama in stand.

De rollen zijn niet vast per persoon, maar het kan wel zijn dat je een voorkeursrol hebt waar je makkelijk in terecht komt.

Het is de kunst om uit de driehoek te blijven en naar de winnaarsdriehoek te verplaatsen. Daar zijn de rollen minder gedefinieerd en is het aan iedereen om assertief en eerlijk te communiceren. Dat betekent dat je onderzoek moet doen naar je eigen gevoelens en behoeftes, zonder oordelen en beschuldigen bij de ander te leggen. Niet gemakkelijk, maar wel heel mooi…..